• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հոգեբանություն

Ամբողջ հայտարարություները: 72
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն……………………………………………………………………....2 Գլուխ 1. Ն...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Ահա և գալիս է ծերությունը: Վաղ, թե ուշ, սակայն գալիս է: Դրանից, ցավոք, ոչ մի տեղ չես փախչի, չնայած թվում է` անընդհատ փորձում ես հետաձգել դրա գալուստը (ինչը լավ հաջողվում է հատկապես կանանց): Ծերությունն սկսվում է այն ժամանակ, երբ նրան ներս ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1. Ներածություն 2. Հասկացություն երևակայության մասին 3. Խաղը որպես գործունեության տեսակ 4. Խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում 5. Երևակայության դերը երեխայի խաղային գործունեության մեջ 6. Եզրակացություն 7. Գրականու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածություն ¢1. Զանգվածների առաջացման նախադրյալները ¢2. Ի±նչ է զանգվածը ¢3. Զանգածային մարդու կազմախոսությունը ¢4. Զանգվածային մարդը հասարակության բոլոր ոլորտներում ¢5. Զանգվածների ապստամբության սոցիալ-մշակութայ...
Նկար 1
Դրամ 800.00
Զարգացնող գործունեության կազմակերպման տեխնոլոգիա Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր դաստիարակությունը մանկապարտեզի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որի իրականացումը նշանակում է ` երեխային տալ ոչ միայն գիտելիքներ,այլև ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Զգայություն Հեգեկանի ակտիվության մակարդակները Գիտակցություն Ենթագիտակցություն Անգիտակցություն Ինքնագիտակցություն Եզրակացություն Գրականություն ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Նալչաջյան Ա.Ա. Անձն իր երազներում: Ե..<<Հայաստան>>,1982...
Նկար 1
Դրամ 700.00
Էդիպյան բարդույթը համարվում է հոգեվերլուծության գլխավոր կոնցեպցիաներից մեկը։ Առաջ է քաշվել հոգեվերլուծության հիմնադիր Զիգմունդ Ֆրոյդի կողմից 1910 թվականին։ Այն սահմանվում է՝ որպես երեխայի կողմից ենթագիտակցականի կամ անգիտակցականի մակարդակով հակառակ սեռի...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիր 2.Ընդունակությունների տեսակները և դանց չափող թեստերի տեսակները 3.Ընդունակությունների ձևավորումը 4..Ընդունակությունների զարգացման ընթացքը և պայմանները 5.Ընդունակությունների արագ զարգացումը Եզրա...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1.Ամիրջանյան Յու. Ա., Բարոյագիտական զրույցներ, Երևան, ՙԼույս՚ 1988: 2.Ամիրջանյան Յու. Ա., Սահակյան Ա. Ս., Մանկավարժություն, գլուխ 23: 3.Բաբանսկի Յու. Կ., Մանկավարժություն, II հատոր ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 19...
Նկար 1
Դրամ 4500.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………..3 Գլուխ առաջին 1.1. Ընտանիք կազմելու մոտիվացիայի վերաբերյալ տեսական մոտեցումները……………………………………………………….…5 1.2. Դերային սպասումները և մոտիվացիայի դերը ընտանիք կազմելուգործընթացում………………………………………………...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Իմաստը անձի կյանքում: Իմաստի ձեռք բերումը որպես սուբյեկտիվ կյանքի դիրքի ձեռք բերում 1.Գրականություն 1.Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысложой реалности. - М.: Смысл, 1999 2.Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладн...