• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Համաշխարհային տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 27
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Իսլամական տնտեսության դոկտրինը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ավդիեվ Ի. Մ. ՙԻսլամի ակտուալ խնդիրները տնտեսությունում՚: 1990թ.: 2. Բարտոլ Վ. Վ. ՙԻսլամը և մշակույթը՚: Մ., 1992թ.: 3. Պրոզորովա Ի. Վ. ՙԻսլամ՚: Մ., 1991թ.: 4. Իսլամ. գաղափարաբանության խնդիր...
Նկար 1
Դրամ 3000.00
Բովանդակություն Ներածություն¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Գլուխ 1. Ծառայությունների շուկայի էությունը 1.1 Ծառայությունների էություն...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Գլուխ 1. Կանադայի տնտեսական համակար•գի ընդհանուր բնութա•գիրը Գլուխ 2. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները Կանադայում Գլուխ 3. Կանադայի և ՀՀ տնտեսական համակարգերի համեմատական բնութա•իրը Եզ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
1. Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ներթափանցումը և ազդեցությունը ՀՀում, 2. Ճգնաժամի հիմնական բացասական դրսեորումներր և ազգային տնտեսության մարտահրավերներր, 3. Տնտեսական քաղաքականության գերակայունություններր հետճգնաժամային ժամանակահատվածում:
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն......2 Գլուխ 1. Ենթակառուցվածքների զարգացման դինամիկայի վերլուծությունը համաշխարհային տնտեսությունում 1©1 Ենթակառուցվածքների կազմը և կառուցվածքը զարգացած երկրների ՀՆԱ-ում ու նրանց զարգացման դինամիկան....4 1©2 Համաշխարհային տնտեսո...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՀՀ տրանսպորտը և արտաքին տնտեսական կապերը ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ 1. Е. Ф. Авдокушин «Международные экономические отношения 2. В. Б. Буглай «Международные экономические отношения» 3. В. И. Фомичев «Международная торговля&r...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Ճապոնիայի տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը 1.1 Ճապոնիայի տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը 1.2 Ճապոնիայի տնտեսության ձևավորման պատմությունից 1.3 Ճապոնիայի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը Գլուխ 2 Հայաստանի և Ճապոնիայի...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն ........................................................................................................... ..2-4 Գլուխ 1. Միջազգային առևտրի դերը, տնտեսական հիմքերը: Մասնագիտացւմ, բացարձակ և հարաբերական առավելություններ:.Հեկշեր-Օլինի տեսու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ՙ Չինաստանի տնտեսական մոդելը՚ 1. Չինաստանի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. 2. Миров...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԼՈՒԽ 1 ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ ԳԼՈՒԽ 2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ ՀԻՆԳ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 3 ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ Օգտագործված գրակ...