• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մենեջմենտ: Կառավարում:

Ամբողջ հայտարարություները: 74
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Աշխատատեղերի մասնագիտացումը, հագեցվածությունը և նախագծումը Պլան Ներածություն Աշխատատեղերի հասկացությունը և դասակարգումը, դրանց կազմակերպման խնդիրները Աշխատանքի բաժանման ձևերը և դրանց կատարելագործման ուղիները:Աշխատանքի կոոպերացում Աշխատատեղերի նախագծում...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան 1. Ներածություն 2. Առողջապահության կառավարման կազմակերպման իրավական ձևերը 3. Սանիտարահակահամաճարակաբանական հսկողության կազմակերպումը 4. Տեղական մարմինների լիազորությունները առողջապահության ոլորտում 5. Եզրակացություն 6. Գրականության ցանկ Գրականությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 2 Հարկերը և նրանց դասակար•ումը 3 ԱԱՀ-ը որպես անուղղակի հարկ 6 ԱԱՀ-ի հարկվող օբյեկտներն ու սուբյեկտները 7 ԱԱՀ-ի գծով կիրառվող արտոնությունները 12 ԱԱՀ-ի հարկվող շրջանառությունը և տոկոսադրույքները 17 ԱԱՀ-ի հաշվարկման և վճ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1.1 Ձեռնարկությունները և դրանց դասակարգումը 1.2 Տրանսպորտային ձեռնարկությունները և դրանց առանձնահատկությունները ԳԼՈՒԽ 2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2.1 Կառավարման հայեցակարգերը 2.2 ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Արտադրական ծրագրի հիմնավորումը, արտադրական կարողություններով <<Գրանդ Տոբակո>> ՍՊԸ–ում Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկության արտադրության ծրագրի կառավարման մեթոդաբանական հիմքերը Արտադրության ծրագրի մշակման մեթոդները և սկզբունքները Արտադր...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 1.1 Արտադրանքի արտադրության աշխատատարության հասկացությունը և դրա չափման եղանակները 1.2 Արտադրանքի արտադրության աշխատատարության կապը տեխնիկական առաջադիմության հետ 1....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Գովազդային արշավի էությունը և տեսակները Ներածություն Գովազդային արշավի էությունը և տեսակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ф.Котлер,Маркетинг Менеджмент,2005г., 2. А.М.Годин, Маркетинг¦2005г., 3. Շ.Ս.Սահակյան,ՙԸնկերության ապրան...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ժամանակակից կառավարման առանձնահատկությունները Ներածություն Ռազմավարական պլանավորում Մարքեթինգը կառավարման համակարգում Եզրակացություն Օգտագործվախ գրականության ցանկ Օգտագործվախ գրականության ցանկ Մենեջմենթ., Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհ. Խմբագր...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կազմակերպական կառուցվածքների տեսակները Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Алексеев А, Пигалов В, «Деловое администрирование на практикеե, М., 1993. 2. Блейк Р.Р, Мутон Дж.С., «Научные методы управленияե, Киев, 1990. 3. Виханский О.С., Наумов ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Կազմակերպության կառավարման մենեջմենթի կազմակերպումը Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐ¬ՉԱ¬ԿԱԶՄԱ¬ԿԵՐ¬ՊԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈ¬ԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 1.1 Կազմակերպության կառավարման գործընթացը 1.2 Կազմ...