• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մենեջմենտ: Կառավարում:

Ամբողջ հայտարարություները: 65
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործումը Պլան Աշխատանքի կազմակերպման կոլեկտիվ ձևերի կիրառման օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը Բրիգադը որպես կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման տարատեսակ Կոլեկտիվ աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման առանձնահատկությունները...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Կոմունիկացիաների էությունը 2. Միջանձնային հաղորդակցություն 3. Կազմակերպական կոմունիկացիաներ Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Մենեջմենթ: Խմբ. Յու. Սուվարյանի. Երևան, ՙՏնտեսագետ՚, 2002 2. Կիրառական մենեջմենթ: Խմբ. Յու. Սու...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն ---------------------------------------------------Էջ 3 Գլուխ 1. Կրթության իրավիճակի վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում -------------էջ 5 1.1 Հանրակրթությունը Հայաստանում ---------------էջ 11 1.2 Բարձրագույն կրթու...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը և միջհամայնքային համագործակցության հնարավոր դրսևորումները ու դրանց առանձնահատկությունները 1.1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը ՀՀ-ում 1.2. Միջհամայնքային հա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ1. Վարչատարածքային բաժանումը և տարածքային կառավարման համակարգը 1.1 Վարչատարածքային բաժանման էությունը, սկզբունքները և հիմնական մոդելները 1.2 ՀՀ վարչատարածքային բաժանման առանձնահատկությունները 1.3 ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգը և դ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հսկողություն. սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Առուշանյան Ռ.Գ., Մենեջմենթի հիմունքներ, Երևան, 2001 2. Тейлор Фредерик Уинслоу, «Менеджментե, - М., 1992 г. 3.Герчикова Г.Н. «Менеджментե, - М., 1995. ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………………………………….2 Մենեջմենթի հա...