• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մենեջմենտ: Կառավարում:

Ամբողջ հայտարարություները: 65
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3 «Ճիշտ ժամանակին» հասկացույթյան էությունը․․․․․․․․․․․․․․․․․4 JIT համակարգի բաղկացուցիչ տարրերը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5 «Կանբան» համակարգի էությունը․․․․․․...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կապիտալի շուկան և նրա արտաքին ֆինանսավորման հնարավորությունները Բովանդակություն Ներածություն Կապիտալի շուկայի կառուցվածքը Կապիտալի շուկան որպես գործոնային շուկա,նրա արտաքին ֆինանսավորման հնարավորությունները Եզրակացություն 1. Ա. Մարկոսյան Դ. Հախվերդյան ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Կառավարման դպրոցներ Պլան Ներածություն 1.Կառավարման տեսության զարգացման փուլերը 2. Կառավարման դպրոցները գիտությունների դպրոցը 3. ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Беркович ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Կառավարման կուլտուրայի էությունը 1.1 Կառավարման կուլտուրան, դրա տարրերը և գործառույթները 1.2 Կառավարման կուլտուրայի ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության արդյունավետության վրա Գլուխ 2. Կառավարման կուլ...
Նկար 1
Դրամ 2700.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Կառավարման ձևերը 1.1 Կառավարման ձևի հասկացությունը և տեսակները 1.2 Կառավարման կառուցվածքի ձևի առանձնահատկությունը Գլուխ 2. Կառավարման կառուցվածքի ձևի տեսակները 2.1 Ունիտար պետություն 2.2 Դաշնային պետություն: Համադա...
Նկար 1
Դրամ 500.00
Կառավարման ռուսական մոդելը Կառավարման ռուսական մոդելը հիմնվում է ազ•ի արժեկողմնորոշումների համակար•ին, որոնք բխում են նրա հո•ևորությունից, ավանդույթներից, մշակույթից և լեզվից: Ռուսաստանի բնակչությունը իր հիմքում ունի ընդհանուր արժեկոմնոր...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Կառավարող օղակների ղեկավարման հոգեբանական մեխանիզմը Բովանդակություն Ներածություն 3 Մաս առաջին 6 I Տեսական մաս Հետազոտվող հիմահարցին նվիրված տեսական վերլուծություն 6 1.1. Կառավարման գործընթացի հոգեբանական առանձնահատկությունները 6 1.2. Մարդկային գործոնը ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Կառավարող օղակների ղեկավարման հոգեբանական մեխանիզմը Բովանդակություն Ներածություն 3 Մաս առաջին 6 I Տեսական մաս Հետազոտվող հիմահարցին նվիրված տեսական վերլուծություն 6 1.1. Կառավարման •ործընթացի հո•եբանական առանձնահատկությունները 6 1.2. Մարդկայի...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կառուցվածքային միջին մեծություններ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев – Общая теория статистики, Москва, 2005. 2. Կ. Հակոբյան – Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Երևան, 2006.