• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 478
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ԱՄՆ-ի ֆինանսական համակարգը Եզրակացություն Օգտգաործված գրականության ցանկ 1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965 2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 19...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն • ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԱԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ • ՀՀ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ...
Նկար 1
Դրամ 2200.00
Բովանդակություն Ներածություն...................................................................................................2 Գլուխ 1. Անձնակազմի կառավարման մեթոդոլոգիական հիմքերը……………………&helli...
Նկար 1
Դրամ 2400.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 5 Անշարժ գույքը որպես տնտեսական բարիք 8 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ 10 ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 15 ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՑԻԿԼԸ 18 Անշարժ գույքի օբյ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Աշխատանքային բովանդակությունը և բնույթի ազդեցությունը աշխատանքային ակտիվության վրա Աշխատանքով բավարարվածության վրա ազդող գործոնները Գրականության ցանկ 1. Խոջաբեկյան Վ.Ե., Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում, Ե., 1998թ. 2. Կիրակոսյան...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման հասկացությունը, էությունը, անհրաժեշտությունը 2. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման գործընթացի փուլերը 3. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայողական ոլորտում Եզրակացություններ և առաջարկությ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Ներածություն ---------------------------------------------------------------------4 Գլուխ1. Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա աճի ռեզերվների տնտեսական բովանդակությունը ---------7 1.1 Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա աճի սոցիալ-տն...
Նկար 1
Դրամ 1900.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………...……………3 1. Աշխատանքի արտադրողականության հասկացությունը…………………………….4-8 2. Աշխատանքի արտադրողականության չափման ավանդական մեթոդները……...8-12 3. Աշխատանքի արտադրողականության չափման մեթոդների կատարելա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Աշխատանքի արտադրողականություն Պլան Ներածություն Աշխատանքի արտադրողականություն հասկացությունը Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման գործոնները: Աշխատանքի արտադրողականության աճի ռեզերվները: Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Экономика труда. ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի կազմակերպման հիմունքներ դասընթացի էությունը, բովանդակությունը և խնդիրները ՊԼան Ներածություն Աշխատանքի կազմակերպման հիմունքներ դասընթացի էությունը, բովանդակությունը և խնդիրները Աշխատանքի կազմակերպում գիտության կապը այլ գիտությունների հետ Եզրակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի կազմակերպում, գիտության ծագումը և զարգացումը Պլան Ներածություն Աշխատանքի կազմակերպում գիտության ծագումը և զարգացումը Աշխատանքի կազմակերպում գիտության կապը այլ գիտությունների հետ Արտադրական գործընթացների գիտական հիմնավորված կազմակերպման անհրաժ...