• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 478
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Աշխատանքի կոոպերացման էությունը և ձևերը 2.Աշխատանքի կոոպերացման կատարելագործման հնարավորությունները հետազոտվող արտադրական կազմակերպությունում 3.Բանվորական կադրերի տեղաբաշխումը հետազոտվող արտադրական կազմակերպությունում Եզրակացություն...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Աշխատանքի նորմաների տեսակները և դրանց հիմնավորումը Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ • Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. 3-е изд. - М.: ИНФРА ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի նորմաների հաշվարկն ու հիմնավորումը րստ ցիկլային քրոնոմետրաժի անցկացման արդյունքների Պլան Ներածություն 1.Ընտրված արտադրական օպերացիայի վերլուծությունը 2.Ցիկլային խրոնոմետրաժի անցկացումը 3.Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը և հիմնավորումը Եզրակացությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի վարձատրման տարիֆային համակարգի վերանայումը անցումային ժամանակաշրջանում Պլան Ներածություն Տարիֆային համակարգի էությունը, տարրերը և զարգացման միտումները վարչա-հրամայական համակարգի պայմաններում Բանվորների աշխատավարձի կառուցվածքի վերլուծությունը ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Ամերիկյան մենեջմենթի առանձնահատկությունները Անձնակազմի ընտրության համակարգը ԱՄՆ-ի ձեռնարկություններում Աշխատավարձերի կազմակերպման և աշխատանքի խթանման համակարգը ԱՄՆ-ի կազմակերպություններում Նորամուծությունների կառավարման առանձահատկությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման Ճապոնական ձևի առանձնահատկությունները Պլան Ներածություն Աշխատանքի կազմակերպման ճապոնական ձևի առանձնահատկությունները Աշխատավարձի կազմակերպման առանձնահատկությունները ճապոնական ձեռնարկություններում Աշխատանքի մոտիվացիա ճ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը ձեռնարկություններում Պլան Ներածություն Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը. Աշխատավարձի տարիֆային համակարգը. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ս. Պողոսյան , Աշխատանքի տնտեսագիտություն , Երևան 2000 2...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի և հանգստի ռեժիմների ռացիոնալացումը Բովանդակություն Ներածություն • Աշխատանքի և հանգստի ռացիոնալ ռեժիմների կառուցման ֆիզիոլոգիական հիմունքները • Աշատանքի և հանգստի ռեժիմների ռացիոնալացման տեսակները • Աշխատանքի կազմակերպման կոլեկտ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Աշխատատեղերի մասնագիտացումը, հագեցվածությունը և նախագծումը Պլան Ներածություն Աշխատատեղերի հասկացությունը և դասակարգումը, դրանց կազմակերպման խնդիրները Աշխատանքի բաժանման ձևերը և դրանց կատարելագործման ուղիները:Աշխատանքի կոոպերացում Աշխատատեղերի նախագծում...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատատեղերի սպասարկման կազմակերպումը գործառույթները և տարատեսակները Բովանդակություն Ներածություն • Աշխատատեղերի հասկացությունը և դասակարգումը, դրանց կազմակերպման խնդիրները • Աշխատատեղերի սպասարկումը • Աշխատանքի պայմանների էությունը և բն...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Մարդկային ռեսուրսներ և մարդկային կապիտալ 1.1 Մարդկային ռեսուրսները տեսության զարգացման մեջ 1.2 Մարդկային ռեսուրսների առանձնահատկությունները Գլուխ 2. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքը 2.1 Աշխատուժի կառուցվածքը ըստ սեռատարիքայ...