• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ռեֆերատների բանկ

Ամբողջ հայտարարություները: 1141
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
Աշխատանքում ներկայացված են կադրերի ընտրության և գնահատման էությունը, ինչպես նաև առավել մանրամասնորեն ներկայացված են ՀՀ պետական խորհրդատվական համակարգում կադրային քաղաքականության մշակման ընթացակարգերի վերլուծությունը՝ համեմատելով այն մասնավոր սեկտորում իրա
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ագրեգատային և միջին ինդեքսներ Պլան Ներածություն Ագրեգատային ինդեքսներ Միջին ինդեքսներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Статистика (под ред. Елиссевой), М., 2002г. 2. Теория статистики (под ред. Р.А.Шмойловой), М., 2001г. 3. Общая теория статистики (под...
Նկար 1
Դրամ 4600.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………………………… 3 Գլուխ 1. Ազատ ժամանակի ընդհանուր բնութագիրը 1.1. Ազատ ժամանակի սահմանումը, գործառույթները, տեսակները ………………. 5 1.2.Ազատ ժամանակի բնորոշման հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները…..14 Գլուխ 2...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Նախաբան Գլուխ 1. Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները, արտասահմանյան երկրների քրեական իրավունքում Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակներն ԱՄՆ-ում Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում Ազատազրկման ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԱՀՀ բովանդակությունը, կառուցվածքը 2. ԱՀՀ հիմնական բաղադրիչները, ՀՆԱ 3. ՀՆԱ-ի հաշվարկման եղանակները 4. ՀԱԱ, ՍԳԻ և ՀՆԱ դեֆլյատոր 5. Եկամտի մյուս ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ազգային հարստությունը որպես ազգային հաշիվների համակարգի կարևորագույն կատեգորիա Ներածություն Ազգային հարստության դասակարգումը, հիմնական տեսակները և գնահատումները. Հիմնական կապիտալ (ոչ ընթացիկ ակտիվներ) վիճակագրական ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը: ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն -------------------------------------------------------------------- 2 Գլուխ1. Ակտիվային գործառնությունները և դրանց դերը առևտրային բանկերի գործունեությունում 1.1 Ակտիվային գործառնությունների էությունն ու բովանդակությունը --...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Միջազային ահաբեկչության էությունը և քրեագիտական բնույթը 1.1 Ահաբեկչության հասկացությունը և էությունը 1.2 Ահաբեկչությունը որպես միջազգային հանցավորության տեսակ Գլուխ 2. ՙՀամաս՚ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպության գործունեություն...