• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ռեֆերատների բանկ

Ամբողջ հայտարարություները: 1061
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Նախաբան Գլուխ 1. Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները, արտասահմանյան երկրների քրեական իրավունքում Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակներն ԱՄՆ-ում Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում Ազատազրկման ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԱՀՀ բովանդակությունը, կառուցվածքը 2. ԱՀՀ հիմնական բաղադրիչները, ՀՆԱ 3. ՀՆԱ-ի հաշվարկման եղանակները 4. ՀԱԱ, ՍԳԻ և ՀՆԱ դեֆլյատոր 5. Եկամտի մյուս ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ազգային հարստությունը որպես ազգային հաշիվների համակարգի կարևորագույն կատեգորիա Ներածություն Ազգային հարստության դասակարգումը, հիմնական տեսակները և գնահատումները. Հիմնական կապիտալ (ոչ ընթացիկ ակտիվներ) վիճակագրական ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը: ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն -------------------------------------------------------------------- 2 Գլուխ1. Ակտիվային գործառնությունները և դրանց դերը առևտրային բանկերի գործունեությունում 1.1 Ակտիվային գործառնությունների էությունն ու բովանդակությունը --...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Միջազային ահաբեկչության էությունը և քրեագիտական բնույթը 1.1 Ահաբեկչության հասկացությունը և էությունը 1.2 Ահաբեկչությունը որպես միջազգային հանցավորության տեսակ Գլուխ 2. ՙՀամաս՚ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպության գործունեություն...
Նկար 1
Դրամ 12.00
Բովանդակություն Ներածություն………………………………………………………………………………..2 Գլուխ 1. Ամերիկյան մենեջմենտի առաջացման հիմնական պատմական նախադրյալները……………………………………………………………3 Գլուխ 2. Ամերիկյան մենեջմենտի առանձնահատկությունները……………………………………………………………….6 Եզրակացություն…...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն ԱՄՆ-ի արտաքին տնտեսական կապերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Г. А. Арбатов, К.Н.Брутенц, Э.А.Иванян, В.Ф.Петровский : Современные США Бородаевский А. Д. "Канада в системе международных экономических отношений"...