• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մանկավարժություն

Ամբողջ հայտարարություները: 98
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն..................................................................................................2 Գլուխ 1. Դիդակտիկ համակար•ը և սովորողների •իտակցական •ործունեությունը...........................................
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին ԳԼՈՒԽ 2-րդ Դպրոցը և կրթական ծրա•իրը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ 1. Սիմոնյան Ցոլակ, ...
Նկար 1
Դրամ 3100.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Դպրոցի կառավարման նպատակը, խնդիրները, սկզբունքները և •ործառույթները: Ներդպրոցական կառավարման համակարգը 1.1. Դպրոցի կառավարման նպատակը և խնդիրները 5 1.2. Դպրոցի կառավարման սկզբունքները 8 1.3. Դպրոցի կառավարման գոր...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 1. Երեխաների և դեռահասների սոցիալականացումը համակարգչային խաղերի միջոցով 2. Համակարգչային խաղերի յուրահատկությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. А б р а м е н к о в а В. В. Социальная психология детства: разви...
Նկար 1
Դրամ 700.00
Հասարակության առաջընթացի կարևորագույն պայմաններից մեկը սերունդների պատմական ժառանգորդության պահպանումն է։ Դաստիարակությունը, ինչպես հայտնի է, համարվել է դարերով կուտակված մարդկային փորձի փոխանցման միջոց, որը յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ դրսևորվում է անկր...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1.Ամիրջանյան Յու. Ա., Բարոյագիտական զրույցներ, Երևան, ՙԼույս՚ 1988: 2.Ամիրջանյան Յու. Ա., Սահակյան Ա. Ս., Մանկավարժություն, գլուխ 23: 3.Բաբանսկի Յու. Կ., Մանկավարժություն, II հատոր ՙԼույս՚ հրատարկչություն, Երևան – 19...