• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մանկավարժություն

Ամբողջ հայտարարություները: 98
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1-ին Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը, առանձնահատկությունները ԳԼՈՒԽ 2-րդ Մանկավարժական հաղորդակցության վարպետությունը ուսուցման գործընթացում ԳԼՈՒԽ 3-րդ Մանկավարժական հաղորդակցումը արտասանական աշխատանքների գործընթա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը ներառական կրթության պայմաններում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Վիգոտսկի Լ. Ս. Դեռահասի հոգեբանություն: Մ., 1984թ. 2. Յու. Կ.Բաբանսկի –Մանկավարժություն, Երևան 1987թ. 3....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ. դրանց նկարագրությունը և կիրառության նպատակահարմարությունը տարրական դպրոցում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բոգոլյուբով Վ. Ի. Մանկավարժական տեխնոլոգիա` հասկացության էվոլյուցիա: Մ., 1991թ. 2. Բորդովսկի Գ. Ա., Իզվոզչիկով Վ. ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մասնագիտական կողմնորոշումը բարձր դասարանում Գրականության ցանկ 1. Ամիրջանյան Յ., Մանկավարժություն, Երևան, 2005 2. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Ա. Արնաուդյան, Ի. Օհանովա, Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Զոհրաբյան, Ք. Գրիգորյան և Մ. Դավթյան, Երևան,...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածություն Ներդպրոցական վարահսկողության համակարգը Վերահսկողությունը դաստիարակության գործընթացում Ներդպրոցական վերահսկողություն Դասընթացի ուսումնական նյութի բովանդակության ընտրության և կազմակերպման սկզբունքները Դասընթացի խնդիրներները Ներդպրոցա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------- --3 1 Ներշնչանքի երևույթի բացահայտումը----------------------------- 4 2 Ներշնչանք, հիպնոս և համոզում---------------------------------- 5 3 Ներշնչանքի հիմնական տեսությունները-----...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Ուսուցման մեթոդների տեղը ու դերը մանկավարժական տեխնոլոգիական համակարգում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն ցանկ Ն. Ա. Կոնստանտինով, Ե. Ն. Մեդինսկի, Մ. Ֆ. Շաբայեվա, Մանկավարժության պատմություն, դասագիրք մանկավարժական ինստիտուտնե...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ուսուցման սկզբունքները ուսուցչակենտրոն և աշակերտակենտրոն մոտեցումներում և աշակերտների գործուն մասնակցությունը ուսուցման գործընթացում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա. Ա. Ռադուգինա: Հոգեբանություն և մանկավարժություն: Մ., 1997թ. 2. Վ. Ա. Սուխոմլիսնկի: ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Ուսուցչի դերը աշակերտի ուսուցման գործընթացում ԳԼՈՒԽ 2-րդ Աշակերտի իմացական հետաքրքրությունները որպես ուսուցման և զարգացման հիմք Եզրակացություն Գրականության ցանկ 1. Доналдсон м. Интеллектуальная деятельность детей. – М., 19...