• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Իրավագիտություն, իրավունք

Ամբողջ հայտարարություները: 87
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ Օ•տա•ործված •րականության ցանկ
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն ..................................................................................................................... Գլուխ 1. Իրավաբանական անձի հասկացությունը և հատկանիշները, իրավասուբյեկտությունը: Իրավաբանական անձի մարմին...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Իրավաբանական Փաստեր Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա. Ս. Պիգոլկին. ՙԻրավունքի ընդհանուր թեորեմ՚: Մ., 1998թ.: 2. Ելիսեյկին Պ. Ֆ. Փաստերի դատական հաստատում, որ ունեն իրավաբանական նշանակություն: Մ., 1973թ.: 3. Իսակով Վ. Բ. Իրավաբանական փաստեր: Մ. 1984թ....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Իրավահարաբերության հասկացությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Ներսեսյանց Վ. Ս.: Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, Նաիրի, 2001թ. Վ. Ն. Խրոպանյուկ: Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997թ.
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Գլուխ 1. Կալանքի` որպես խափանման միջոցի հասկացությունը և նշանակությունը - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Կատարողական գործի հետաձգումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգիրք ընդ. 1998թ. մայիսի 5-ին ՀՀ Քաղաքացիական Իրավունք, Տ.Կ.Բարսեղյան Երևան 2000թ.
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն 1Հանցավորության պատճառների ծա•ումնաբանական տեսությունները 2. Հանցավորության պատճառների հո•եբանական տեսությունները 3. Կլինիկական քրեաբանություն 4. Արտասահմանյան քրեաբանական տեսությունների զար•ացման և կիրառման հեռանկարները Վեր...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 1 Հանցագործության հասկացությունը 2 Հանցագործությունների կատարման եղանակները և տեսակները 3 Պետության դեմ ուղղված հանցագործություն 4 Կաշառք ստանալը որպես հանցավոր արարք 5 Կաշառք տալը և կաշառք ստանալըª որպես փոխկապակցված հա...