• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Իրավագիտություն, իրավունք

Ամբողջ հայտարարություները: 87
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ապացույցների տեսակները Գրականություն ՀՀ Քրեական դատավարության ընդհանուր մաս, Ղազինյան, 2007 А. А. Власова, Уголовная и процедуральное право, М., 2006
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ. դիտավորությամբ առողջությանը ծանր և միջին ծանրության վնաս պատճառելը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: Եր.: Նաիրի, 1995 2. Հայաստանի Հ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Նախաբան Գիտության լխավոր նպատակը ճշմարտության ձեռքբերումն է: ՙԱրտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմությունըՙ հասարակական գիտություն է: Պետության իրավունքի պատմությունր նկարագրում Է ոչ միայն պետության և իրավունքի ծագմանը, գարզացմանր և փոփոխմ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Նախաբան Գիտության գլխավոր նպատակը ճշմարտության ձեռքբերումն է: ՙԱրտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմությունըՙ հասարակական իտություն է: Պետության ե իրավունքի պասւմությունր նկարագրում Է ոչ միայն պետության և իրավունքի ծամանը, արզացմանր և փոփոխ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Դատական իշխանության, որպես պետական իշխանության միասնական համակարգի կարևորագույն ճյուղերից մեկի, կազմակերպման և գործունեության սահմանադրաիրավական հիմունքների հարցն ուղղակիորեն շաղկապված է պետության ձևի կամ պետական իշխանության կազմակերպման հիմունքների հա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Դատական քննության հասկացությունը և նշանակությունը Ներածություն 1. Դատական քննության հասկացությունը 2. Հայաստանի Հանրապետության դատական քննությունն և Ռուսաստանի Դաշնության դատական քննությունն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հայաստան...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Նախաբան Գլուխ 1 1.Դատապարտյալ անձի հո•եբանական հարմարման ընդհանուր և քրեահո•եբանական առանձնահատկությունները 2.Ստեղծա•ործելը որպես ադապտացիայի միջոց դատապարտյաների համար 3.ՔԿ հիմնարկներում դատապարտյալների ստեղծա•ործական •ործունե...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն ա/Եվրոպական միության ընդհանուր բնութագիրը, իրավական բնույթն ու իրավասուբյեկտությունը, Եվրոպական իրավունքի ձևավորման նախադրյալները, զարգացման փուլերը, բ/ Փարիզի պայմանագիրը: ԱՊԵՀ-ի կազմավորումը: գ/ Հռոմի պայմանագիրը: ԵՏՀ-ի և ԵՎՐԱՏՈՄԻ կազ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ա) Ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքների կամընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը: բ) Ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքները կեղծելը: գ) Մեկից ավելի անգամ կամ այլ ...