• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Իրավագիտություն, իրավունք

Ամբողջ հայտարարություները: 87
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն……………………………………………………………………….2 Գլուխ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Պետության և իրավունքի տեսություն: Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերը: Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, Մխիթար Գոշ, 1997թ. Ներսեսյանց Վ. Ս., Իրավունքի և պետության տեսությ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներածություն Գլուխ1. Սեփականության իրավունքի հասկացությունը, բովանդակությունը, ձեռք բերման հիմքերը և սահմանափակումները Սեփականության հասկացությունը Սեփականության իրավունքի բովանդակություն Գլուխ2. Սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքերը 2.1. Սե...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Սեփականության իրավունքի սահմանափակումները Ներածություն Գլուխ1. Սեփականության իրավունքի հասկացությունը, բովանդակությունը, ձեռք բերման հիմքերը և սահմանափակումները Սեփականության հասկացությունը Սեփականության իրավունքի բովանդակություն Սեփականության իրա...
Նկար 1
Դրամ 400.00
Իրավաբանական պրակտիկայում լայնորեն օգտագործում են բժշկական, հոգեբուժական, ձեռագրական, հաշվապահական և այլ տիպի փորձաքննություններ: Բոլոր դեպքերում, փորձաքննությունը բնութագրվում է որպես հետազոտություն, որն իրագործում է փորձագետը հատուկ գիտելիքների հիման...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Վարչական իրավունք Օգտագործված գրականության ցանկ ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան 2005 թ. Խաչատրյան Ս. Վարչական իրավունք, Երևան 2003 թ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրություն, Երևան 2004 թ.
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Քաղաքացիական դատավարության վարույթի տեսակները Գրականություն Ռ. Պետրոսյան, ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, Ե., 2000, էջ 25 Ա. Հ. Դավթյան, Քաղաքացիական դատավարություն, Ե., 2007, էջ 105 ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն 1. Քաղաքացիական հարցի հասկացությունը, նշանակությունը քրեական դատավարությունում 2. Քաղաքացիական պատասխանողը քրեական դատավարությունում 3. Պատասխանողի շահերի պաշտպանության դատավարական միջոցները ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
Նկար 1
Ներածություն….……………………………………………………………………..………….3 Գլուխ 1. Քաղաքացիության դասավանդման առանձնահատկությունները.………….7 Գլուխ 2. Քաղաքացիականության դասավանդման առանձնահատկությունները ...17 Եզրակացություն….………………………………………...…………………………………25 Օգտագործված գրական...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
1. Քրեական •ործի հարուցման փուլի հասկացությունը և նշանակություն Քրեական •ործ հարուցելը 2.Քրեական •ործի հարուցման առիթները և հիմքերը 3.Քրեական •ործ հարուցելու կար•ը 4.Քրեական •ործի հարուցումը մերժելու հիմքերը և կար•ը 5...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
1. Քրեական գործի հարուցման փուլի հասկացությունը և նշանակություն Քրեական գործ հարուցելը 2.Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը 3.Քրեական գործ հարուցելու կարգը 4.Քրեական գործի հարուցումը մերժելու հիմքերը և կարգը 5.Քրեական գործ հարուցող մարմինները և...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Նախաբան 1. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը և տեսակները, 2. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու տեսակների մրցակցությունը է կոլիզիան, 3. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ինստիտուտի կատարելա•ործման ուղղիները վերջաբան Գրակա...