• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Իրավագիտություն, իրավունք

Ամբողջ հայտարարություները: 88
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 1 Հանցագործության հասկացությունը 2 Հանցագործությունների կատարման եղանակները և տեսակները 3 Պետության դեմ ուղղված հանցագործություն 4 Կաշառք ստանալը որպես հանցավոր արարք 5 Կաշառք տալը և կաշառք ստանալըª որպես փոխկապակցված հա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԹԵՄԱ : “ Հանցանք կատարած անձանց հանձնելը “ Աշխատանքային պլան Նախաբան 1. Հանցանք կատարած անձանց հանձնելու հասկացությունը և այս ինստիտուտի պատմական զար•ացումը 2. Հանցանք կատարած անձանց հանձնելու իրավական հիմքերը և սկզբունքները Գրականություն
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն ԳԼՈՒԽ1 ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 4 1.1 ՀՀ բյուջեի եկամուտներում հաստատա•րված վճարների էությունը և դերը ստվերային տնտեսություն 4 1.2 Հաստատա•րված վճարներով հարկվող օբյեկտների որոշման...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՐԿԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 1.1. Հարկերի տեսության հիմքերը, հարկերի նշանակությունը, հարկային համակարգը տնտեսության պետական կ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՀՀ դատական համակարգը Օգտագործվող գրականություն 1. ՀՀ Սահմանադրություն 2. ՀՀ Դատական օրենսգիրք 3. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 4. Ս. Դիլբանյան ՙՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները՚ 5. Ա. Ենոքյան ՙ Փաստաբանության հիմունքներ ՚ 6. www....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դերը դատական համակարգում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն Աշխարհի երկրների Սահմանադությունները, տեղեկատվական բազա, http;//www.concourt.am Ն. Ա. Այվազյան: ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն ՀՀ Քրեակատարողական օրենսգրքով նախատեսված հանրային աշխատանքները Մեղսունակությունը` որպես մեղքը բնութագրող հատկանիշ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Սահմանադրություն 2. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք 3. ՀՀ Քրեակ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՀՀ օրենսդիր մարմնի լիազորությունները Օգտագործված գրականության ցանկ ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան 2005 թ. Այվազյան Ն. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, Երևան 2003թ. ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխությւոններ կատարելու մասին, Երևան 2005թ.
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ձերբակալության մարտավարությունը Ներածություն Ձերբակալման իրավական բնույթի հիմնախնդիրները Ձերբակալությունը որպես քննչական գործողություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Կրիմինալիստիկա» Ռ.Ս. Բելկինայի խմբագրությամբ, Մոսկվ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, նրա դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան. Վճիռների ժողովածու։ Հայերեն թարգմանություն, գիրք երկրորդ, Ե...