• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Իրավագիտություն, իրավունք

Ամբողջ հայտարարություները: 88
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Ներածություն Գլուխ 1. Մարդու իրավունքների հասկացությունը և պաշտպանության դատական լծակները: 1.1 Մարդու իրավունքների հասկացությունը և այդ ինստիտուտի ձևավորման հիմնական փուլերը 1.2 Մարդու իրավունքների և ազատությունների դասակար•ման հիմքերը 1.3 Մարդու ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Մարդու իրավունքների հասկացությունը և պաշտպանության դատական լծակները: 1.1 Մարդու իրավունքների հասկացությունը և այդ ինստիտուտի ձևավորման հիմնական փուլերը 1.2 Մարդու իրավունքների և ազատությունների դասակարգման հիմքերը 1.3 Մարդու իրավո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների իրականացման երաշխիքները քաղաքացիական հասարակությունում Պլան Ներածություն Անհատի և պետության փոխհարաբերության հիմունքները. Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Մարդու և քաղաքացու սահմանադրաիրավական կարգավիճակը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Ն. Ա. Այվազյան, ՀՀ Սահմանադրական իրավունք: Երևան, ԵՊՀ, 2003թ. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 1995թ. Գ. Հարությունյան, Սահմանադր...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մարդուն առևանգելը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2007թ. 2. 1950թ. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիա: 3. Գրիգորյան Մ. Վ., Քրեական իրավունք. Երևան, ՙԶանգակ-97՚, 1999թ. 4. ՀՀ Քրեական օրենսգ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1.1 Մաքսային հսկողության էությունը և ձևերը 1.2 Մաքսային հսկողության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները ՀՀ-ում Գլուխ 2. Մաքսային գործի կատարելագործմանն ուղղված օրենսդրական փ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Մաքսային փորձաքննության հասկացության հիմնական տեսակները և կիրառման ոլորտը Մաքսային փորձաքննության նպատակներն ու խնդիրները. մաքսային լաբորատորային համակար•ը ԱԻ Հետազոտման մեթոդները և առանձնահատկությունները Եզրակացություն Գրականութ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ լ ա ն Ներածություն 1.Մաքսային հանցագործություններ. Մաքսանենգություն 2.Տեխնոլոգիաները, գիտությունը, տեղեկատվությունը և ծառայությունների անօրինական արտահանման դեմ պայքարի իրականացումը մաքսային մարմինների կողմից 3.Անօրինական արժութային գործարքների դեմ պ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Մաքսասակագնային միջոցառումների հասկացությունը 2. Մաքսասակագների բովանդակությունը և նպատակը 3. Մաքսային սակագների տարրերը, մաքսային արտոնություններ Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ...