• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Իրավագիտություն, իրավունք

Ամբողջ հայտարարություները: 88
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Մեսունակությունը` որպես մեղքը բնութագրող հատկանիշ 2. Անմեղսունակության և սահմանափակ մեղսունակության հասկացությունը 3. Սահմանափակ մեղսունակ անձնաց նկատմամբ կիրառվող հարկադրական միջոցների տեսակները և կարգը Վերջաբան Օգտագործված գրական...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ոչ առևտրային (հասարակական, կրոնական, բարեգործական և այլն) կազմակերպությունները որպես իրավաբանական անձ Օգտագործված գրականության ցանկ Բարսեղյան Տ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, Ե. 2006թ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է` 05.05.19...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1.Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը և վերլուծության նշանակությունը Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը ըստ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների Ոչ ընթացիկ պարտավո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Ոստիկանության կառավարման կազմակերպական-իրավական ձևերը----------- 4 2. Ոստիականության համակար•ի մարմինների ու ծառայությու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ներածություն ԳԼՈՒԽ I Ոստիկանության կառավարումը. ոստիկանության կառավարման կազմակերպական-իրավական ձևերը ԳԼՈՒԽ II Ոստիկանության համակարգի մարմինների ու ծառայությունների լիազորությունները ԳԼՈՒԽ III Տեղական (մարզային և համայնքային) մարմինների փոխհարաբերությ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1.Պաշտոնեական հանցագործությունների ընդհանուր բնութագիրը 1.1.Պաշտոնեական հանցագործությունների հասկացությունը 1.2.Պաշտոնատար անձի հասկացությունը Գլուխ 2.Պաշտոնեական անփության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշները 2.1.Պաշտոնեական անփության...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1. Ներածություն.. 3 2. Պատիժները կատարելու նկատմամբ վերահսկողության ու հսկողության հասկացությունը և նշանակությունը.. 4 3. Պատիները կատարելու նկատմամբ վերահսկողության ու հսկողության տեսակները.. 7 4. Ա. Դատական վերահսկողություն.. 7 5. Բ. ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Պատվի և արժանապատվության պաշտպանությունը ըստ ՀՀ օրենսգրքի Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Толстой Ю. К., Сергеев А. П., Гражданское право. Учебник. Ч 3. Москва 1999 Толстой Ю. К., Сергеев А. П., Гражданское право. Учебник...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանությունն ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի. նախադեպեր Նախաբան Զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացման դրական և բացասական կողմերը ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 19-րդ և 1087.1 հոդվածները Մեկ նախադեպի պատմությո...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1.Պարտավորության հասկացությունը և տարրերը 1.1 Պարտավորության հասկացությունը 1.2 Պարտավորության տարրերը Գլուխ 2. Պարտավորության դասակարգումը, առաջացումը, 2.1 Պարտավորության դասակարգումը 2.2 Պարտավորությունների առաջացումը /ծագումը/ Գլո...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պետական գրավադրում և ազգայնացում Օգտագործված գրականության ցանկ • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2006-2007 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱՐԳԻ ...