• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տեսական տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 59
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Ինֆլյացիայի էությունը և նրա դրսևորումները Ինֆլյացիայի, որպես տնտեսական անխուսափելի երևույթի էությունը և առաջացման պատճառները Խնայողություն և ինֆլյացիա, դրանց փոխհարաբերության վրա ազդող գործոնը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՁԵՎԵՐԸ 1.2. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.3. ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.4. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1.5. ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգը 2.1. Ճապոնիայի կառավարմ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կապիտալի շուկայի կառուցվածքը Օգտագործված գրականություն 1. Ա. Հովհաննիսյան, Գ. Բաղդասարյան, ՙՊահանջարկը և առաջարկը, դրանց ճկունությունը՚, Եր., 1999 թ 2. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուս. ձեռնարկ, 2000 թ. 3. Филип Котлер. Маркетинг менеджмент. С-П.,1999...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կապիտալի շուկան Ռուսաստանում Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բուկասյան Գ. Մ. Տնտեսագիտական թեորեմ: Մ. 2001թ.: 2. Վլասիեվիչ Յու. Ռուսաստանի տնտեսությունը: Մ., 2001թ.: 3. Մ. Ա. Սաժինա, Գ. Գ. Չիբրիկով: Տնտեսագիտական թեորեմ: Մ., 2002թ. 4. Դ. Ե. Գորոդեցկի....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Կառավարման ամբողջականության սկզբունքը Բովանդակություն Ներածություն..................................................................................................2 Գլուխ 1. Կառավարումը որպես սոցիալական երևույթ.................................3 Գլուխ ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ 1.Ներածություն 2.Ինֆլյացիայի էությունը, տեսակները և պատճառները ա.Ինֆլյացիայի ցուցանիշները և հաշվարկման եղանակները բ.Ինֆլյացիայի տնտեսական հետևանքները 3.Հակաինֆլյացիոն կարգավորման պատմական փուլերը 4.Հակաինֆլյացիոն կարգավորման ժամանակակից միտումները...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հիմնական ֆոնդերի դասակարգումը գնահատման տեսակները և մաշվածքի վիճակագրական վերլուծությումը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003. 2. Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва....
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հիմնական ֆոնդերի դասակարգումը, վերլուծության տեսակները 1. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003. 2. Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002. 3. Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприя...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն Գլուխ 1. Մակրոտնտեսական իրավիճակի բնութագիրը 1.1 Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող արժեքային, ծավալային ցուցանիշներ 1.2 Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող գների մակարդակի բնութագրման ցուցանիշներ 1.3 Մակրոտնտեսական իրավիճակը գնահատող զբ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1.Մարդկային կապիտալ, կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ բնութա•իրը: 2. Մարդկային կապիտալը որպես տնտեսական աճի ներդաշնակ զար•ացման պայման: 3 Որպես մարդկային կապիտալի հիմքª տնտեսական աճի հիմնական •ործոնները, դեմ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Մշտական ծախքեր Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կիրակոսյան Գ.Ե. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Երևան 2000 թ. 2. Սամուելսոն Փ., Նորդհաուս Ու. ՙ Տնտեսագիտություն՚, Երևան 2000 թ.