• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տեսական տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 59
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Պետության տնտեսական դերի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ: Պետական կարգավորման տարբեր մոտեցումները 2. Տնտեսության պետական կարգավորման հնարավորություներն ու սահմանները; 3. Տնտեսության կարգավորմանն ուղղված պետության գործառույթները 4. ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Ռենտային ընդհանուր պատմությունը 1.1 Ռենտայի զարգացման պատմությունը 1.2 Հողային ռենտայի էությունը և տեսակները Գլուխ 2. Ռենտայի դասականների վերլուծությունը 2.1 Հողային ռենտայի տեսությունը Ռիկարդոյի քաղաքատնտեսական համակարգում 2...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1. Ներածություն: 2. << Ստվերային տնտեսություն >> հասկացությունը: 3. Ստվերային տնտեսական գործողությունները ըստ խմբերի: Ստվերային տնտեսության չափման մեթոդները: 4. Ստվերային տնտեսությունը ՀՀ-ում: Պատճառները: 5. Ստվերային տնտեսո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Տնտեսա•իտության տեսության առարկան և ձևավորման նախապատմությունը Տնտեսագիտության տեսության առարկան Տնտեսագիտության տեսության ձևավորման նախապատմությունը Գլուխ 2. Տնտեսագիտության տեսության ֆունկցիաները և մեթոդները 2.1 Տնտեսա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
1.1 Տնտեսագիտության տեսությունը որպես •իտություն, տնտեսագիտության տեսության առարկան 1.2. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնասիրության մեթոդները 1.3. Տնտեսագիտության կառուցվածքը և ֆունկցիան 1.4. Տնտեսական գիտության ծագումն ու զարգացման փուլերը . Եզր...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Տնտեսագիտությունը որպես գիտւթյուն սակավության մասին Օգտագործված գրականություն 1. Ա. Հովհաննիսյան, Գ. Բաղդասարյան, ՙՊահանջարկը և առաջարկը, դրանց ճկունությունը՚, Եր., 1999 թ 2. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուս. ձեռնարկ, 2000 թ. 3. Филип Котлер. Маркетин...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Տնտեսական աճի տեսություն Պլան Ներածություն Տնտեսական աճի էությունը և գնահատման եղանակները ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱճԻ ժԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1©Чепурин М© Н© «Курс экономических теорийե, 1994 2&cop...