• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 52
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ձեռնարկատիրական գործունեություն 2 Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը 1.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները 1.2 Բանկային և ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների դերը ձեռնարկատիրակա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներծություն Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրության էությունը, ձևերը և ձեռնարկատիրական գործունեության պետական կարգավորման առանձնահատկությունները 1.1. էությունը 1.2. ձևերը 1.3. կազմակերպչաիրավական տեսակները Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հեռա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը 1.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության բովանդակությունը 1.2 Բիզնես և ձեռնարկատիրական գործունեությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Հիմնական միջոցների ընդհանուր բնութագիրը 2Հիմնական միջոցների ճանաչումն ու օգտագործման արդյունավետության որոշման ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության անձնակազմը: Նրա կառավարումն ու նորմավորումը Պլան Ներածություն Ձեռնարկության անձնակազմը. Ձեռնարկության կառավարումը ու նորմավորումը. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՙՏնտեսագ•իտության տեսություն՚ ուսումնական ձեռնարկ, Երև...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության հարկումը Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1.1. ՀԱՐԿԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 1.2. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՐԿԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը 1.1 Հիմնական կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը, կազմը և կառուցվածքը 1.2. Հիմնական կապիտալի ձևավորման աղբյուրները Գլուխ 2. Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը 2.1. Հիմնական կ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Ձեռնարկության հիմնական տնտեսական ցուցանիշների բնութագրումը 2. Հիմնական ֆոնդերի կազմը և կառուցվածքը և դրանց գնահատման տեսակները 3. Հիմնական ֆոնդերի դինամիկայի ուսումնասիրումը 4. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման տնտեսական արդյ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության ներքին միջավայրը և այն որոշող գործոնները Ներածություն 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՐԱ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ և ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 2.Կազմակերպության ներքին միջավայրը և այն ձևավորող 5 հիմնական ենթահամակարգերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Алек...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածություն 1. Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները: 2. Կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծություն: 3. Ձեռնարկության վարկունակության և վճարունակության վերլուծություն...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության ֆինանսական կառավարում Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագո...