• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 43
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության հարկումը Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1.1. ՀԱՐԿԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 1.2. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ՀԱՐԿԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը 1.1 Հիմնական կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը, կազմը և կառուցվածքը 1.2. Հիմնական կապիտալի ձևավորման աղբյուրները Գլուխ 2. Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը 2.1. Հիմնական կ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Ձեռնարկության հիմնական տնտեսական ցուցանիշների բնութագրումը 2. Հիմնական ֆոնդերի կազմը և կառուցվածքը և դրանց գնահատման տեսակները 3. Հիմնական ֆոնդերի դինամիկայի ուսումնասիրումը 4. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման տնտեսական արդյ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության ներքին միջավայրը և այն որոշող գործոնները Ներածություն 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՐԱ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ և ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 2.Կազմակերպության ներքին միջավայրը և այն ձևավորող 5 հիմնական ենթահամակարգերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Алек...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն Ներածություն 1. Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները: 2. Կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծություն: 3. Ձեռնարկության վարկունակության և վճարունակության վերլուծություն...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության ֆինանսական կառավարում Պլան ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկությունը որպես տնտեսության հիմնական ճյուղ 1. Чепурин М.Н. Курс экономической теории: Киров, АСА, 1995г. 2. Камаев М. Экономическая теория; Учебник для ВУЗов, М., «Владос», 2000г. 3. Общая теория финансов. М., 1995.
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկությունը և շուկան: Շուկայի կոնեկտուրայի Ուսումնասիրությունները: Ներածություն Ձեռնարկությունը և շուկան: Ձեռնարկության մրցակցային միջավայրի ուսումնասիրությունը Շուկայի կոնյունկտուրայի ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը Եզրակացություն Օգտագործվա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մանրածախ և մեծածախ միջնորդների բնութագիրը Բովանդակություն Ներածություն Տարաբաշխման մարքեթինգային աղբյուրների սահմանումը Միջնորդների նպատակահարմարությունը Մեծածախ և մանրածախ միջնորդների բնութագիրը Մարքեթինգային աղբյուրների գլոբալ մեծությունները Եզրակացո...
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Շուկայական տնտեսության զարգացման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ թվում նրա տարածքային միավորները (մարզեր, համայնքներ և այլն) հայտնվեցին սոցիալ-տնտեսապես անկայուն և պետության կողմից անպաշտպան իրավիճակում: Մարզային մակարդակով գանձվող հարկերն...
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Կարևորելով փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) դերը երկրի տնտեսության զարգացման գործում՝ ՀՀ կառավարությունը ՓՄՁ-ի ոլորտը համարում է Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը և շարունակական քայլեր է ձեռնարկում ոլորտի պետական աջակցութ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն.........................................................................................................3 Գլուխ 1. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների էությունը և կառավարման առանձնահատկություները 1.Սահմանափակ պատ...