• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 43
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ………………………………………………………………………&hellip...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Կազմակերպությունում Գործառնական մենեջմենթը Ներածություն Գլուխ 1. Գործառնական մենեջմենթի էությունը 1.1.Արտադրության կառավարման հիմունքները 1.2. Արտադրության օպերատիվ կառավարումը 1.3. Գործառնական մենեջմենթի արդյունավետությունը Գլուխ 2. Արժեքների շղթայի մ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ներածություն Տվյալ աշխատանքում հետազոտության օբյեկտն է հանրակրթական դպրոցի գեղագիտական դաստիարակության համակարգը: Հետազոտության առարկան է գեղագիտական դաստիարակության պրոցեսը հասարակայնորեն օգտակար աշխատանքում: Հետազոտության նպատակ է համարվում` անալիզի ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1. Հյուրանոցների առաջացումը և զարգացումը _____________________3 էջ 2. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեսակները __________ 5 էջ 3. Հյուրանոցային համալիրների դասակարգումը՝ ըստ որակավորման կարգի նախապայմանի __________________________...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ՊԼԱՆ 1.Ներածություն 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները. ա. արտադրական ձեռներեցություն բ. կոմերցիոն ձեռներեցություն •. ֆինանսավարկային ձեռներեցություն դ. ապահովագրական ձեռներեցություն ե. միջնորդական ձեռներեցություն 3.Բաժնետիրական ընկերությ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ձեռնարկատիրական գործունեություն 2 Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը 1.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները 1.2 Բանկային և ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների դերը ձեռնարկատիրակա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ներծություն Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրության էությունը, ձևերը և ձեռնարկատիրական գործունեության պետական կարգավորման առանձնահատկությունները 1.1. էությունը 1.2. ձևերը 1.3. կազմակերպչաիրավական տեսակները Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հեռա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը 1.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության բովանդակությունը 1.2 Բիզնես և ձեռնարկատիրական գործունեությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Հիմնական միջոցների ընդհանուր բնութագիրը 2Հիմնական միջոցների ճանաչումն ու օգտագործման արդյունավետության որոշման ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկության անձնակազմը: Նրա կառավարումն ու նորմավորումը Պլան Ներածություն Ձեռնարկության անձնակազմը. Ձեռնարկության կառավարումը ու նորմավորումը. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՙՏնտեսագ•իտության տեսություն՚ ուսումնական ձեռնարկ, Երև...