• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 43
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն-------------------------------------------------------------------------------3 ԳԼՈՒԽ 1 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ ԳԼՈՒԽ 2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ------ 3 2.1 Տնտեսական գործունեության վերլու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Տնտեսվարող սուբյեկտների սննկացումը ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 2. ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՈՒՄԸ 3. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան 1. Իրացման ծախքեր 2. Տրանսպորտային ծախքեր Ապրանքների առաքումը տրանսպորտային կազմակերպության միջոցով Ապրանքների առաքումը սեփական տրանսպորտային միջոցներով Օգտագործված գրականություն 1. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельно...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն. 3 ՓՄՁ_ները որպես տնտեսական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ: Դասակարգման չափորոշիչները. 5 Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն. 9 «Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2013թ. ծրագիրը 13 ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Փոքր ձեռնարկատիրության հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները 1.1 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացումը, նշանակությունը և ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.2 Փոքր ձեռնար...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1.Բանկերի գործունեության վերլուծությունը և գնահատման ցուցանիշները (բացարձակ և հարաբերակցական) համակարգերը 2. Բանկային ռեյտինգները, որպես բանկերի գործունեության գնահատման մեղանիզմներ 3. Բանկերի գործունեության գնահատման մեխանիզմները 4. ...