• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրություն

Ամբողջ հայտարարություները: 50
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկությունը որպես տնտեսության հիմնական ճյուղ 1. Чепурин М.Н. Курс экономической теории: Киров, АСА, 1995г. 2. Камаев М. Экономическая теория; Учебник для ВУЗов, М., «Владос», 2000г. 3. Общая теория финансов. М., 1995.
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ձեռնարկությունը և շուկան: Շուկայի կոնեկտուրայի Ուսումնասիրությունները: Ներածություն Ձեռնարկությունը և շուկան: Ձեռնարկության մրցակցային միջավայրի ուսումնասիրությունը Շուկայի կոնյունկտուրայի ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը Եզրակացություն Օգտագործվա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մանրածախ և մեծածախ միջնորդների բնութագիրը Բովանդակություն Ներածություն Տարաբաշխման մարքեթինգային աղբյուրների սահմանումը Միջնորդների նպատակահարմարությունը Մեծածախ և մանրածախ միջնորդների բնութագիրը Մարքեթինգային աղբյուրների գլոբալ մեծությունները Եզրակացո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն ............................................................................................................................ 2 ԳԼՈՒԽ1. Ռիսկի էությունը, տեսակները 1.1. Ռիսկի ընդհանուր բնութագիրը ................................
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն.........................................................................................................3 Գլուխ 1. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների էությունը և կառավարման առանձնահատկություները 1.Սահմանափակ պատ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն-------------------------------------------------------------------------------3 ԳԼՈՒԽ 1 ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ ԳԼՈՒԽ 2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ------ 3 2.1 Տնտեսական գործունեության վերլու...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Տնտեսվարող սուբյեկտների սննկացումը ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 2. ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՈՒՄԸ 3. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան 1. Իրացման ծախքեր 2. Տրանսպորտային ծախքեր Ապրանքների առաքումը տրանսպորտային կազմակերպության միջոցով Ապրանքների առաքումը սեփական տրանսպորտային միջոցներով Օգտագործված գրականություն 1. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельно...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն. 3 ՓՄՁ_ները որպես տնտեսական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ: Դասակարգման չափորոշիչները. 5 Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն. 9 «Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2013թ. ծրագիրը 13 ...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ` ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ` ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ` ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՈՒՍՏՐ ՄԱՐԻԱՆՆ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն Գլուխ 1. Փոքր ձեռնարկատիրության հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները 1.1 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացումը, նշանակությունը և ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.2 Փոքր ձեռնար...